Οι ακόλουθες είναι συνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες που περιέχουν τις πληροφορίες για το χαρτί και τις χρήσεις του.

American Forest and Paper Association
Μια ενδιαφέρουσα σελίδα με πολλές πληροφορίες για το χαρτί γενικά καθώς επίσης και για τη βιομηχανία χαρτιού στις ΗΠΑ.
MAJIQ Paper Making Web Page
Περιέχει πολλές συνδέσεις σχετικά με το χαρτί.
The Robert C. Williams American Museum of Papermaking
Μερικές πληροφορίες για την κατασκευή και την ιστορία του χαρτιού.
Paper Clips from TAPPI
Μια εκπαιδευτική παρουσίαση με πληροφορίες για το χαρτί.
NATIONAL FORESTS: Protected or pulped?

Μια ενδιαφέρουσα σύνδεση με πληροφορίες για τη δασική προστασία.

ECOLABEL

Η ECOLABEL είναι ένα εθελοντικό σύστημα, που ιδρύθηκε το 1992 προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις για την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

FSC

Η FSC είναι μια ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε για την προώθηση της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών παγκοσμίως.

PAPERWORLD

Κορυφαία Διεθνής Έκθεση για το χαρτί, τα είδη γραφείου και χαρτικά.

 

 

 

_______________________________________________________________________

Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα στην εμφάνιση αυτών των σελίδων παρακαλούμε όπως μας

 ενημερώσετε στο tepa@tepa.gr Copyright 2011 TEPA S.A.